Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2018
Quyết định số 13/QĐ-BYT ngày 04/01/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Vui lòng xem nội dung Quyết định TẠI ĐÂY