Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Lịch thi thực hành chuyên môn nghiệp vụ ngày 04/11/2018 kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế
1. Danh sách thí sinh thi thực hành đối với các  vị trí việc làm: Chuyên viên Tổ chức-Hành chính, Chuyên viên Kế hoạch cung ứng, Kế toán viên, Cán sự
Khu vực thi theo sơ đồ: 02 (tại phòng Vật Tư)
Thời gian thi: buổi sáng từ 7h30 - 11h30
XEM TẠI ĐÂY
                  
2.. Danh sách thí sinh thi thực hành đối với các vị trí việc làm khác

Bàn thi thực hành số 1:
Vị trí việc làm: Nghiên cứu sản xuất vắc xin DPT, Nghiên cứu sản xuất huyết thanh, Đảm bảo chất lượng vắc xin, sinh phẩm y tế
Khu vực thi theo sơ đồ: 01 (tại phòng Môi trường)
Thời gian thi: buổi sáng từ 7h30 - 11h30
XEM TẠI ĐÂY
                   

Bàn thi thực hành số 2:
Vị trí việc làm:  Kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế, Nghiên cứu sản xuất vắc xin BCG, Nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm, Nghiên cứu phát triển sản phẩm.
Khu vực thi theo sơ đồ: 01 (tại phòng Môi trường)
Thời gian thi: buổi sáng từ 7h30 - 11h30, XEM TẠI ĐÂY
                         buổi chiều từ 13h45 - 17h30, XEM TẠI ĐÂY 


Bàn thi thực hành số 3:

Vị trí việc làm: Chẩn đoán bệnh động vật, Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật, Kỹ sư chế biến thức ăn gia súc, Kiểm nghiệm viên cây trồng
Khu vực thi theo sơ đồ: 02 (tại Nhà chăn nuôi súc vật thí nghiệm - Phòng Kiểm định)
Thời gian thi: buổi chiều từ 13h45 - 17h30
XEM TẠI ĐÂY


Bàn thi thực hành số 4:
Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên, Kỹ sư Kỹ thuật thiết bị
Khu vực thi theo sơ đồ: 04 (tại phòng Kỹ thuật thiết bị)
Thời gian thi: buổi chiều từ 13h45 - 17h30
XEM TẠI ĐÂY


Bàn thi thực hành số 5:
Vị trí việc làm: Trợ lý nghiên cứu kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế
Khu vực thi theo sơ đồ: 01 (tại phòng Môi trường)
Thời gian thi: buổi sáng từ 7h30 - 11h30 XEM TẠI ĐÂY
                         buổi chiều từ 13h45 - 17h30  XEM TẠI ĐÂY      


Bàn thi thực hành số 6:
Vị trí việc làm: Trợ lý nghiên cứu kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế
Khu vực thi theo sơ đồ: 01 (tại phòng Môi trường)
Thời gian thi: buổi chiều từ 13h45 - 17h30
XEM TẠI ĐÂY