Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Phát triển sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người tại Việt Nam
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ
Vui lòng click vào đường link bên dưới
https://youtu.be/QuYtIBrjDiI

Các bài viết khác