Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tiêm nhắc lại vắc xin Td phòng bệnh bạch hầu

1. Trẻ em ≥ 6 tuổi trở lên và người lớn, ĐÃ tiêm 3 mũi hoặc 4 mũi (3 mũi cơ bản và 1 mũi nhắc lại) vắc xin có thành phần Bạch hầu (DTP, Quinvaxem…):
thì tiêm 1 mũi Td, sau đó CỨ 10 năm tiêm nhắc lại 1 mũi Td (kể từ mũi tiêm lần này và các mũi kế tiếp). 

2. Trẻ em ≥ 6 tuổi trở lên và người lớn, CHƯA tiêm, tiêm không đầy đủ 3 mũi vắc xin cơ bản hoặc không rõ:
thì tiêm 3 mũi Td: Td
1, Td2, Td3 trong đó:

             - Tdcách Td1 thời gian là 1 tháng; 
       - Tdcách Td2 thời gian là 6 tháng; 
      - Sau đó CỨ 10 năm tiêm lại 1 mũi (kể từ Td
và các mũi kế tiếp).

Ghi chú

- Trẻ em dưới 6 tuổi chưa tiêm 3 mũi cơ bản thì:
khuyên đến trạm y tế, trung tâm để tiêm vắc xin trong chương trình TCMR hoặc dịch vụ (DTP, Quinvaxem, Pentaxim…).

-        - Cách tính tuổi: tính theo ngày sinh (VD: sinh ngày 30/7/2010 thì đến 30/7/2016 là đủ 72 tháng, tròn 6 tuổi).

Các bài viết khác