Thứ năm, ngày 20 tháng 09 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Xuất hiện ổ dịch Bạch hầu ở Quảng Nam, một học sinh tử vong
Nguồn: theo Báo Thanh Niên ngày 12/10/2017