Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Khánh Hòa về Hội nghị công bố thông tin nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin cúm A/H5N1 do IVAC sản xuất
Bản tin thời sự tối ngày 14.4.2017 của Đài Truyền hình Khánh Hòa đưa tin về Hội nghị công bố thông tin nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin cúm A/H5N1 do IVAC sản xuất.