Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin cúm A/H5N1
Sáng ngày 14/4/2017, Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương phối hợp với Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế và Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin cúm A/H5N1, Phó Giáo sư Trần Như Dương, phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tể Trung ương đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.


Hội nghị công bố thông tin nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3
vắc xin cúm A/H5N1 do IVAC sản xuất


Đại biểu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vắc xin và Sinh phẩm
và ngành y tế tỉnh, thị xã dự Hội nghị 


Đại biểu 03 xã phường tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 mù kép, ngẫu nhiên, có đối chứng giả dược để đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của Vắc-xin cúm A/H5N1 bất hoạt (gọi là IVACFLU-A/H5N1) do Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế sản xuất, thử trên người trưởng thành khỏe mạnh tại Việt Nam. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch với các liều khác nhau trên người trưởng thành khỏe mạnh. Tại thị xã Ninh Hòa, việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc-xin cúm A/H5N1 được Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế và đơn vị thử nghiệm là Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương thực hiện tại 3 xã, phường là Ninh Đa, Ninh Bình và Ninh Quang. Kết quả thử nghiệm trên tổng số 300 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 60 cho thấy, vắc xin thử nghiệm an toàn và dung nạp tốt, không có biến cố bất lợi nghiêm trọng nào liên quan đến sản phẩm thử nghiệm và quy trình nghiên cứu.


Đại diện Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC)
công bố chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin cúm AH5N1.

Kết quả này khẳng định vắc-xin IVACFLU-A/H5N1 đủ điều kiện sẵn sàng tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3./.

Trần Nông - Huỳnh Ấn

Nguồn:  http://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=cb48bf74-f80e-41f9-a433-b534d366979a